Pranešimai

UAB Dantų centras, kodas 301819518
Teisinė forma: Uždaroji akcinė bendrovė. Teisinis statusas: Dalyvaujantis atskyrime.
Buveinės adresas: Panevėžio m. sav., Panevėžio m., Dariaus ir Girėno g. 3-33.

PRANEŠIMAS

Apie parengtas įmonės UAB Dantų centras atskyrimo sąlygas
Informuojame, kad yra vykdomas UAB Dantų centro atskyrimas. Jo vykdymui yra parengtos UAB Dantų centro
atskyrimo sąlygos, kurių pagrindu nuo UAB Dantų centro bus atskirtos dvi dalys turto, nuosavybės ir
įsipareigojimų, ir jų pagrindu bus sukuriamos dvi naujos tos pačios teisinės formos bendrovės – UAB Latinvest,
kuri bus registruota adresu: Latvių g. 38-8, Vilniaus m., Vilniaus m. sav., Lietuvos Respublika, ir UAB
Dentalinvest, kuri bus registruota adresu: Latvių g. 38-2, Vilniaus m., Vilniaus m. sav., Lietuvos Respublika.
Atskyrimo sąlygas bendrovės vadovas parengė vadovaudamasis bendrovės 2022 m. balandžio 20 d.
vienintelio akcininko, turinčio 100 proc. akcijų, sprendimu.

UAB Dantų centras yra atskyrime dalyvaujanti bendrovė, kuri tęs veiklą po atskyrimo. Bendrovės turtas,
nuosavybė ir įsipareigojimai atskyrimo sąlygose ir perdavimo – priėmimo aktuose nurodytomis apimtimis
pereis naujoms po atskyrimo veiksiančioms bendrovėms UAB Latinvest ir UAB Dentalinvest, bei atitinkamai,
UAB Dantų centro turtas, nuosavybė ir įsipareigojimai, kurie bus perduodami pagal atskyrimo sąlygas ir
perdavimo-priėmimo aktus, bus įtraukiami į naujų bendrovių UAB Latinvest ir UAB Dentalinvest buhalterinę
apskaitą nuo perdavimo-priėmimo aktų su naujomis bendrovėmis sudarymo momento, kaip jis apibrėžiamas
atskyrimo sąlygose, jeigu imperatyvios Lietuvos Respublikos teisės aktų normos, atskyrimo sąlygos ar
perdavimo-priėmimo aktai nenumato kitaip.

Su parengtomis atskyrimo sąlygomis ir kitais Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 65 str. 2 d.
nurodytais dokumentais iki atskyrimo užbaigimo momento galima susipažinti UAB Dantų centro interneto
svetainėje https://www.dantucentras.lt/reorganizavimas/

Naujienos publikavimo data: 2022 06 17