fbpx

Privatumo politika

UAB Dantų centras (toliau – Duomenų valdytojas) šia privatumo politika (toliau – Privatumo politika) nustato asmens duomenų tvarkymo sąlygas naudojantis Duomenų valdytojo valdoma interneto svetaine. Privatumo politikos nustatytos sąlygos taikomos kiekvieną kartą jums norint pasiekti mūsų teikiamą turinį ir /ar paslaugą, nepaisant to, kokį įrenginį (kompiuterį, mobilųjį telefoną, planšetę, televizorių ar kt.) naudojate.

Duomenų valdytojo rekvizitai:

Įmonės kodas: 301819518. Buveinės adresas: Dariaus ir Girėno g. 3-33, Panevėžio m., Panevėžio m. sav. Tel. +370 699 33214. El. paštas: info@dantucentras.lt

Labai svarbu, kad atidžiai perskaitytumėte Privatumo politiką, nes, kiekvieną kartą lankydami Duomenų valdytojui priklausančią interneto svetainę sutinkate su sąlygomis, aprašytomis šioje Privatumo politikoje. Jei nesutinkate su šiomis sąlygomis, prašome nesilankyti mūsų svetainėje, nesinaudoti mūsų turiniu ir/ar paslaugomis. Patvirtiname, kad Duomenų valdytojo svetainės lankytojų duomenys bus renkami laikantis galiojančių Europos Sąjungos bei Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimų bei kontroliuojančių institucijų nurodymų. Taikomos visos protingos techninės ir administracinės priemonės tam, kad mūsų surinkti duomenys apie svetainės lankytojus būtų apsaugomi nuo praradimo, neleistino naudojimo ir pakeitimų. Asmenys, kurie yra jaunesni negu 16 metų, negali teikti jokių asmens duomenų per mūsų svetainę. Jei esate asmuo, kuris yra jaunesnis negu 16 metų, prieš pateikdami asmeninę informaciją, turite gauti savo tėvų arba kitų teisėtų globėjų sutikimą. Taisyklėse vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos yra apibrėžtos Bendrajame duomenų apsaugos reglamente Nr. 2016/679.

KOKIĄ INFORMACIJĄ APIE JUS RENKAME?

Tiesiogiai jūsų pateikiama informacija

vardas, pavardė, telefono numeris, elektroninio pašto adresas.

Informaciją, kaip naudojate mūsų svetainę

Jeigu jūs lankotės mūsų interneto svetainėje, mes taip pat renkame informaciją, kuri atskleidžia mūsų teikiamų paslaugų naudojimo ypatumus arba automatiškai generuojama vizitų statistika. Daugiau apie tai skaitykite „Slapukai“.

Informaciją iš trečiųjų šalių šaltinių

Mes galime gauti informacijos apie jus iš viešųjų ir komercinių šaltinių (kiek tai leidžia galiojantys teisės aktai) ir susieti ją su kita informacija, kurią gauname iš jūsų arba apie jus. Informacijos apie jus galime gauti ir iš trečiųjų šalių socialinių tinklų paslaugų, kai prie jų prisijungiate, pavyzdžiui, per paskyras “Facebook” tinkle.

Kita mūsų renkama informacija

Mes taip pat galime rinkti ir kitą informaciją apie jus, jūsų įrenginį ar jūsų naudojimąsi mūsų svetainės turiniu su jūsų sutikimu.

KAIP NAUDOJAME JŪSŲ INFORMACIJĄ?

Galime naudoti surinktą informaciją toliau nurodytais tikslais:

 • Tiesioginės rinkodaros tikslu⃰, pvz., siųsti naujienlaiškius, pateikti individualiai pritaikytus reklaminius skelbimus ir siųsti pranešimus apie akcijas, įvertinti ir analizuoti savo rinką, klientus, produktus ir paslaugas (įskaitant ir jūsų nuomonės apie produktus ir paslaugas rinkimą bei klientų apklausų organizavimą).
 • Sužinoti, kaip žmonės naudoja mūsų teikiamas internetines paslaugas, kad galėtume jas pagerinti ir kurti naują turinį, produktus bei paslaugas.
 • Kitais būdais su jūsų sutikimu.⃰

*Informuojame, kad jūs turite teisę nesutikti ar bet kuriuo metu atšaukti savo sutikimą tvarkyti jūsų duomenis aukščiau nurodytais, žvaigždute pažymėtais, tikslais.

KAM ATSKLEIDŽIAME JŪSŲ INFORMACIJĄ?

Įsipareigojame neperduoti jūsų asmeninių duomenų jokioms nesusijusioms trečiosioms šalims, išskyrus šiuos atvejus:

 • jei yra jūsų sutikimas asmens duomenų atskleidimui.
 • teikiant paslaugas – mūsų partneriams, teikiantiems jūsų užsisakytas paslaugas. Šiems partneriams mes suteiksime tik tiek jūsų asmeninės informacijos, kiek bus būtina konkrečiai paslaugai atlikti.
 • teisėsaugos institucijoms pagal Lietuvos Respublikos teisės aktų numatytą tvarką.

KĄ DAROME, KAD APSAUGOTUME JŪSŲ INFORMACIJĄ?

Asmens duomenys yra saugomi nuo praradimo, neleistino naudojimo ir pakeitimų. Įdiegėme fizines ir technines priemones, kad apsaugotume visą informaciją, kurią renkame mūsų paslaugų teikimo tikslais. Primename, kad, nors ir imamės tinkamų veiksmų jūsų informacijai apsaugoti, nė viena svetainė, internetu atliekama operacija, kompiuterių sistema ar belaidis ryšys nėra visiškai saugūs.

JŪSŲ TEISĖS

Duomenų subjektas, kurio duomenys tvarkomi Duomenų valdytojo veikloje, turi šias teises:

 • Žinoti (būti informuotas) apie savo duomenų tvarkymą (teisė žinoti);
 • Susipažinti su savo duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi (teisė susipažinti);
 • Reikalauti ištaisyti arba, atsižvelgiant į asmens duomenų tvarkymo tikslus, papildyti asmens neišsamius asmens duomenis (teisė ištaisyti);
 • Savo duomenis sunaikinti arba sustabdyti savo duomenų tvarkymo veiksmus (išskyrus saugojimą) (teisė sunaikinti ir teisė „būti pamirštam“);
 • Turi teisę reikalauti, kad asmens Duomenų valdytojas apribotų asmens duomenų tvarkymą esant vienai iš teisėtų priežasčių (teisė apriboti);
 • Turi teisę į duomenų perkėlimą (teisė perkelti);
 • Nesutikti, kad būtų tvarkomi asmens duomenys, kai šie duomenys tvarkomi ar ketinami tvarkyti tiesioginės rinkodaros tikslais.

TREČIŲJŲ ŠALIŲ SVETAINĖS, PASLAUGOS IR PRODUKTAI MŪSŲ SVETAINĖSE

Duomenų valdytojo interneto svetainėjegali būti trečiųjų šalių reklaminių skydelių, nuorodų į jų svetaines ir paslaugas, kurių Duomenų valdytojas nekontroliuoja. Duomenų valdytojas neatsako už informacijos, kurią surinko trečiosios šalys, saugą ir privatumą. Turite perskaityti privatumo nuostatas, taikomas trečiųjų šalių svetainėms ir paslaugoms, kuriomis naudojatės.

SLAPUKAI

Slapuko pavadinimas

 

Slapuko paskirtis Galiojimo laikas
_gid

 

„Google analytics“ slapukas saugo informaciją kaip lankytojai naudojasi svetaine, kartu sukuriant svetainės našumo analitinę ataskaitą. Kai kurie surinkti duomenys apima lankytojų skaičių, jų šaltinį ir anonimiškai lankomus puslapius 1 diena
_gat_gtag_UA_*

 

„Google           analytics“        slapukas          saugo             unikalų vartotojo ID 1 minutė
_ga_*

 

„Google analytics“ slapukas saugo surinktus duomenis, įskaitant lankytojų skaičių, jų šaltinį ir puslapius, kuriuose jie lankosi anonimiškai 1 metai 1 diena 4 dienos
_gat_gtag_UA_*

 

„Google           analytics“        slapukas          saugo             unikalų vartotojo ID 1 minutė
_ga_*

 

„Google analytics“ slapukas saugo ir skaičiuoja puslapių peržiūras 1 metai 1 diena 4 dienos

VAIZDO STEBĖJIMAS

Asmens duomenų tvarkymo tikslas Asmens duomenų tvarkymo teisinis pagrindas Tvarkomų asmens duomenų apimtis
Asmens vaizdo duomenys tvarkomi siekiant užtikrinti UAB Dantų centras turto, darbuotojų ir kitų asmenų, kurie lankosi įmonėje saugumą. ·  Bendrojo duomenų apsaugos reglamento 6 straipsnio 1 dalis f) punktas.

·  UAB Dantų centras direktoriaus 2023 m. gegužės 30 d. įsakymas Nr. V-14 „Dėl asmens duomenų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“

·  kiti šią veiklą reglamentuojantys Lietuvos Respublikoje galiojantys teisės aktai

Asmenų, patenkančių į vaizdo stebėjimo lauką atvaizdas ir įrašo fiksavimo data ir laikas.

Asmens duomenys tvarkomi ir saugomi ne ilgiau nei 7 dienos. Vėliau automatiškai ištrinami. Jeigu vaizdo įrašų duomenys naudojami kaip įrodymai civilinėje, administracinėje ar baudžiamojoje byloje ar kitais įstatymų nustatytais atvejais, vaizdo duomenys gali būti saugomi tiek, kiek reikalinga šiems duomenų tvarkymo tikslams, ir sunaikinami nedelsiant, kai tampa nebereikalingi.

Asmens duomenų  tvarkytojai Asmens duomenų  teikėjai Asmens duomenų  gavėjai
Pagrindinis valdytojas ir tvarkytojas – UAB Dantų centras.

Kiti tvarkytojai – MB IT Support, įmonės kodas 303151380, vaizdo stebėjimo įrenginių aptarnavimo paslaugas teikiantis juridinis asmuo

Vaizdo stebėjimo kameros – tiesiogiai iš duomenų subjekto. · MB IT Support, įmonės kodas 303151380, vaizdo stebėjimo įrenginių aptarnavimo paslaugas teikiantis juridinis asmuo;

· teisėsaugos institucijos bei kiti fiziniai ir juridiniai asmenys, turintys teisę gauti nurodytus asmens duomenis.

Kita informacija duomenų subjektui
Plačiau apie tai, kaip UAB Dantų centras renka, naudoja ir saugo asmens duomenis skelbiama ČIA

SUSISIEKITE SU MUMIS

Jei dėl šioje Privatumo politikoje pateiktos informacijos jums iškiltų klausimų, maloniai prašome kreiptis bet kuriuo jums patogiu būdu:

Paštu: Dariaus ir Girėno g. 3-33, Panevėžio m., Panevėžio m. sav.

Telefonu: +370 699 33214

El. paštu: info@dantucentras.lt

Atnaujinta 2023-06-22